تابلوی نقاشی شعبده باز از محسن هدایتی

Cubism: Magician

ARTIST Mohsen Hedayati

StyleCubism
Dimensions30*40
Date2019 May 9
TechniquePoster Color and Tikky Graphic Pens

ABOUT THE Cubism: Magician (STORY)
I saw the magic that showed the numbers in a different way, the magician showed the number 3 to other like 4 and the crowd cheered her on1 Someone smiled and said: Gentlemen, it was number 2. Then she said encourage with two fingers!

Painting

artcubismmohsen hedayatipainting

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *