تابلوی نقاشی به آن دست نزن از محسن هدایتی

Cubism: Do Not Touch It

ARTIST Mohsen Hedayati

StyleCubism
Dimensions50*70
Date2020 October 2
TechniquePoster Color and Tikky Graphic Pens

ABOUT THE Cubism: Do Not Touch It (STORY)
You said you knew to make me feel good (but now) my feeling is well damaged, Do not touch it.
Lyric by Abbas Maroufi

Painting

artcubismmohsen hedayatipainting

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *