نقاشان سبک کوبیسم

نقدی بر پیکاسو (قسمت اول)

یش از هر چیز، پیکاسو دچار این مشکل است که او را خیلی جدی می گیرند. خود او بر این نکته اذعان دارد و یکی از مضامین طعنه آمیز برخی از طرح هایش همین است. ... Read More

براک و پیکاسو

هر دوی این هنرمندان از بانیان بزرگ کوبیست هستند. همکاری این دو در توسعه این هنر جدید بسیار به یکدیگر وابسته است به‌طوری‌که اغلب به سختی می‌توان آن‌ها را از هم تشخیص داد. ... Read More