نقد و بررسی نقاشی های سبک کوبیسم

بمباران گرنیکا

تابلوی گرنیکا اثر پیکاسو یکی از معدود نقاشی‌های ضد جنگ به حساب می‌آید. پیکاسو هنرمندی سیاسی است؛ در واقع او یک مارکسیست دو آتشه بود. ... Read More