نقاشی ها

محسن هدایتی از سال 1390 تصویرسازی و نقاشی را بصورت حرفه ای آغاز کرده است. نقاشی هایی که گاه بر گرفته از زندگی افراد حقیقی است و یا دغدغه های اجتماعی هنرمند. بیش از پنجاه اثر از او تا کنون منتشر شده است که بسیاری از آنها در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور به نمایش در آمده است.